Reisen begynner

Om episoden

Jeg bestemmer meg for å prøve å gjøre noe i forhold til ulvekonflikten. Og det jeg tenker at jeg kan bidra med, er å lage film. Som sagt, så gjort! Jeg bestemmer meg for å prøve å prate med forskjellige folk som mener noe om ulv. Og se om jeg kan få et glimt av ulv i det fri. Det første jeg gjør, er å prøve å finne ulven i Østmarka, før jeg drar på demonstrasjon for ulv i Oslo og blir med på sporing av Letjenna-flokken.

Medvirkende

Arrangør av ulvesporingen i Julussdalen.

Hjemmeside

Foreningen Våre Rovdyr (rovdyrene.no)


Ressurser

Da politikerne ville utrydde rovdyrene

En artikkel på forskning.no om grunnlaget for «Lov om Udryddelse af Rovdyr og om Fredning af andet Vildt» som ble vedtatt i Stortinget i 1845

https://forskning.no/husdyr-naturvern-rovdyr/da-politikerne-ville-utrydde-rovdyrene/492551