Book et foredrag

Serien «Hva er det med ulven?» danner et godt utgangspunkt for samtaler om natur, mennesker, konflikt og forståelse. Arenaer et foredrag kan passe for er skoler, høyere utdanning, lokalsamfunn og naturinteresserte.

Under tilbyr jeg forskjellige opplegg basert på mine erfaringer med denne serien. Jeg kan også skreddersy et opplegg som måtte passe for dere.

Foredragene

Hvordan lage en dokumentarserie?

Et foredrag om hvordan jeg jobbet for å lage denne serien. Jeg viser litt bakomfilm og prater om erfaringer jeg har gjort meg etter å ha gjort mitt første store filmprosjekt. Og åpner selvfølgelig for spørsmål og diskusjon.

Tanker rundt ulv
og natur

Hvorfor er denne konflikten så intens? Hvorfor klarer ikke partene å nærme seg hverandre? Jeg har gjort meg noen tanker om hvorfor denne konflikten er så sterk og tilsynelatende uløselig.

Send en forespørsel om foredrag!

    Er arrangementet åpent for alle?