Folka jeg har møtt!

Før første episode skrev jeg litt om stedene jeg har vært. I dag hadde jeg lyst å skrive litt om folka jeg har møtt i løpet av denne reisen, for de har vært helt utrolige! Jeg kunne ikke fått dette til uten alle disse folka som har brukt av sin tid og delt av sin kunnskap med en filmskaper uten store cv’en å skilte med. Det er så mange som har bidratt inn i dette prosjektet. Mange av de er med foran kamera, men det har også vært uvurderlige folk som ikke er filma også. Jeg føler meg utrolig takknemlig. Og alt jeg har lært. Det er helt fantastisk!

Jeg har pratet med biologer som jobber med naturvern, jeg har pratet med jegere og lært masse om jakt, jeg har prata med folk som jobber daglig med forvaltning av natur og store rovdyr, jeg har prata med bønder som har mista dyr til både ulv og andre rovdyr, jeg har fått vært med på merkeforsøk av ulv, lamming, slipp, tilsyn og sanking av sau, sporing av ulv, jeg har prata med folk som bruker fritida si på å kjempe for ulven og folk som bruker fritida på å kjempe for at bestandsmålene til Stortinget skal følges. Jeg har intervjua folk på advokatkontorer, årsmøter, rovviltseminar, i Oslo, i skogen, på fjellet, bak en golfbane og i det hele tatt.

Til alle som har bidratt: Tusen hjertelig takk! Serien kunne ikke blitt til uten dere.

Frode