Kun tilsett mennesker

Om episoden

Etter 3 episoder med å blir bedre kjent med ulven hadde jeg enda ikke fått helt grepet om hvorfor det er så stor konflikt. Jeg begynte å lure på om konflikten kanskje hadde mere med menenskene å gjøre, så jeg bestemte meg for å finne mennesker som er engasjert i ulven! Men først dro jeg til Skogmuseet på Elverum som hadde åpning på en utstillingen de hadde kalt for “Ulvetider”. Den skulle ta for seg fakta om ulven og prøve å forstå konflikten, eller som de beskrev den selv: “Målet for utstillingen er å skape innsikt og refleksjon, som igjen kan gi grobunn for dialog.” Så bar det av sted til Jeløya for å snakke med Lennart Fløseth fra Foreningen våre rovdyr. Velkommen til episode 4!

Medvirkende